top of page

Technické informácie

Susedné rady sedadiel majú medzi sebou výškové rozostupy 254mm, rovina sedadiel je tak pod uhlom 19,81° k podlahe.
Minimálny počet radov tribúny je 4, každý další modul pozostáva z troch radov, t.j. tribúnu Arenaseats možno postaviť v 4, 7, 10, 13, 16, 19, ... radoch.

Tabulka_SK.png

Základný sedadlový modul pozostáva z 3 sedadiel, má šírku 1,42m. Dvojsedadlový modul, ktorý sa využíva pri tribúnach so zalomením, ma šírku 1,10m. Prístupové schodíky sú dostupné v šírke 1,20m.

Seats_Measurements_SK_EN_2014.jpg
Seats_Measuements_WHTE_3.png
Seats_Measuements_WHTE_2.png
bottom of page