top of page

ARENASEATS

O NÁS

Arenaseats je tribúnový systém jedinecný svojim dizajnom.
Tribúnu Arenaseats pre 1000 divákov Vám naši pracovníci možu postavit alebo demontovat za 1 den, cím šetríte financné prostriedky na prenájom priestoru pre Vaše podujatie. 
Tribúnu Arenaseats možno postavit v nekonecnom pocte konfigurácií. 
Tribúnu Arenaseats možno postavit na rovnej ploche s využitím unikátneho trojuholníkového systému podpier až do výšky devätnástich radov. Vyšší pocet radov možno dosiahnut pri použití systému lešenia. 
S pomocou systému lešenia možno tiež tribúnu Arenaseats postavit aj v priestore so schodiskovým profilom.

bottom of page